Naam van de leerling is verplicht

In te vullen door de directeur/groepsleerkracht

Naam van de huidige school is verplicht
Plaatsnaam van de huidige school is verplicht
Graag invullen welke klassen deze leerling heeft doorlopen

(geeft aan in welke groep de leerling op school gekomen is en het verloop)

Selecteer n.v.t. indien niet van toepassing
Invalid Input

Beoordeling
Hoe beoordeelt u:

Verklaring van de getallen: Profielen van de leerlingen 1 = zeer onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = matig; 4 = voldoende 5 = goed; 6 = uitmuntend

Selecteer een waarde van 1 t/m 6 waarbij 1 = zeer onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = matig; 4 = voldoende 5 = goed; 6 = uitmuntend
Selecteer een waarde van 1 t/m 6 waarbij 1 = zeer onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = matig; 4 = voldoende 5 = goed; 6 = uitmuntend
Selecteer een waarde van 1 t/m 6 waarbij 1 = zeer onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = matig; 4 = voldoende 5 = goed; 6 = uitmuntend
Selecteer een waarde van 1 t/m 6 waarbij 1 = zeer onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = matig; 4 = voldoende 5 = goed; 6 = uitmuntend
Selecteer een waarde van 1 t/m 6 waarbij 1 = zeer onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = matig; 4 = voldoende 5 = goed; 6 = uitmuntend
Selecteer een waarde van 1 t/m 6 waarbij 1 = zeer onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = matig; 4 = voldoende 5 = goed; 6 = uitmuntend
Selecteer een waarde van 1 t/m 6 waarbij 1 = zeer onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = matig; 4 = voldoende 5 = goed; 6 = uitmuntend
Invalid Input

Specialistische hulp
De leerling heeft specialistische hulp gehad van:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Thuissituatie

Dit veld is verplicht

Aanpassing

Geef aan of de leerling zich snel, normaal of moeizaam zal aanpassen

Leerlingvolgsysteem

Om alle leerlinggegevens, die voor ons relevant kunnen zijn, in ons systeem op te kunnen nemen zouden wij graag het OSO-dossier met leerlinggegevens ophalen. Als er Cito-toetsen van groep 6 t/m 8 voor alle vakken (begrijpend lezen, spelling, rekenen, technisch lezen) zijn gemaakt, ontvangen wij deze graag als toegevoegde bijlage in dit OSO-dossier van de leerling. 

Ons Brinnummer (voor alle locaties) die u hiervoor moet gebruiken is 01FU.

Meer informatie over de Overstapservice Onderwijs (OSO) en de werking hiervan is te vinden op: www.overstapserviceonderwijs.nl

Invalid Input
Invalid Input

Plaatsingsfactoren

Invalid Input
Invalid Input

Plaatsingswens
in te vullen door de school van herkomst:

Wens ouder/verzorger

Geef a.u.b. de plaatsingswens van de ouder op

Wens leerling

Geef a.u.b. de plaatsingswens van de leerling op

Schooladvies/niveauadvies

Geef a.u.b. het schooladvies voor deze leerling op

Plaatsingsadvies*

Geef a.u.b. het plaatsingsadvies op

Een dubbel schooladvies kan leerlingen kansen bieden. Wij plaatsen een leerling standaard op het hoogste niveau van een dubbel schooladvies, tenzij anders wordt afgesproken met ouders/verzorgers/leerling bijv. op basis van het advies van de basisschool bij ‘plaatsingsadvies’. Voelt u zich vrij om het naar uw inschatting best passende advies te geven.

*indien het plaatsingsadvies afwijkt van het (hoogste van het dubbele) schooladvies vragen we u hieronder een toelichting te geven op het plaatsingsadvies.

Invalid Input
Maak a.u.b. een keuze tussen ja of nee

Ingevuld door

Uw naam is een verplicht veld
Uw e-mailadres is verplicht. Op dit adres ontvangt u een kopie van dit informatieformulier
Wat is uw functie?
Noteer de datum van ondertekenen