Selecteer eerst de studierichting
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Gegevens van de leerling

Achternaam van de leerling is een verplicht veld
Invalid Input
Vul de voornamen van de leerling in
Wat is de roepnaam
Wat is het geslacht
Wat is de straatnaam
Huisnummer is een verplicht veld
Invalid Input
Postcode is een verplicht veld (4 cijfers 2 hoofdletters)
Wat is de geboortedatum
Wat is het geboorteland
BSN bestaat uit 9 cijfers
Wat is de naam van de huidige basisschool
Invalid Input
Wat is de woonplaats
Wat is de geboorteplaats
Wat is de nationaliteit van de leerling
Welke kerk en/of levensovertuiging heeft de leerling
Wat is de plaats van de basisschool
Invalid Input

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling

Gegevens vader

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Gegevens moeder

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Gegevens voogd

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Gezinssituatie

Maak een keuze uit de opties in dit menu
Invalid Input
Beschrijf in het kort de gezinssamenstelling

Overige gegevens die van belang zijn

Het IBAN nummer is verplicht en heeft een maximum van 18 karakters.
Vul de naam van de rekeninghouder in

Medische gegevens

Wat is de praktijknaam van de huisarts
In welke plaats is deze praktijk
Wat is de naam van de huisarts
Invalid Input
Kies voor ja of nee

Wilt u het onderzoeksrapport en dyslexieverklaring mailen naar cla@nuborgh.nl

Aldus naar waarheid ingevuld,

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier stemt u er mee in dat: I.v.m. het aanbieden van optimale zorg ook instanties zoals het ZIT (Zorg Interventie Team), waaraan tevens externe instanties deelnemen, ingeschakeld kunnen worden.

Bevestig nogmaals de school van aanmelding
Wat is uw naam
Plaats ondertekening is verplicht
Datum van ondertekenen is verplicht
Op dit e-mailadres ontvangt u een kopie van het aanmeldformulier
Handtekening is verplicht